AT (Advance Tecnolgy

Jenis komputer yang dikeluarkan perusahaan IBM setelah model XT, Kecepatan AT lebih tinggi daripada XT.

» Glosarium